Παρελκόμενα Ψαροντούφεκων(20 προϊόντα)

 1. Λαστιχόσχοινο 5mm μαύρο
 2. Σχοινί Dyneema 1,8mm 100%
 3. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 50, Χρώμα: Λευκό με ρίγα
 4. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 50, Χρώμα: Μπλε με ρίγα
 5. Σχοινί Dacron Μπομπίνα, Όριο Θραύσης (Libres): 200, Χρώμα: Λευκό με ρίγα, Μέτρα ανά μπομπίνα: 1000 μ.
 6. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 200, Χρώμα: Μπλε με ρίγα
 7. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 200, Χρώμα: Λευκό με ρίγα
 8. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 150, Χρώμα: Λευκό με ρίγα
 9. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 100, Χρώμα: Μπλε με ρίγα
 10. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 150, Χρώμα: Μπλε με ρίγα
 11. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 50, Χρώμα: Μαύρο
 12. Σχοινί Dacron Μπομπίνα, Όριο Θραύσης (Libres): 200, Χρώμα: Λευκό με ρίγα, Μέτρα ανά μπομπίνα: 500 μ.
 13. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 100, Χρώμα: Μαύρο
 14. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 80, Χρώμα: Μπλε με ρίγα
 15. Σχοινί Dacron Μπομπίνα, Όριο Θραύσης (Libres): 100, Χρώμα: Λευκό με ρίγα, Μέτρα ανά μπομπίνα: 500 μ.
 16. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 80, Χρώμα: Μαύρο
 17. Σχοινί Dacron Μπομπίνα, Όριο Θραύσης (Libres): 100, Χρώμα: Λευκό με ρίγα, Μέτρα ανά μπομπίνα: 1000 μ.
 18. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 150, Χρώμα: Μαύρο
 19. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 100, Χρώμα: Λευκό με ρίγα
 20. Σχοινί Dacron, Όριο Θραύσης (Libres): 80, Χρώμα: Λευκό με ρίγα