Στρώματα Γυμναστικής(6 προϊόντα)

  1. Thera-Band Exercise Mat 25059 25073 (190cm x 100cm x 1.5cm)
  2. Thera-Band Exercise Mat 25056 25063 (190cm x 60cm x 2.5cm)
  3. Thera-Band Exercise Mat 190cm x 60cm x 2.5cm 25057 25064 (190cm x 60cm x 2.5cm)
  4. Thera-Band Exercise Mat 190cm x 60cm x 2.5cm 25058 25062 (190cm x 60cm x 2.5cm)
  5. Thera-Band Exercise mat 190cm x 100cm x 1.5cm 25060 25074 (190cm x 100cm x 1.5cm)
  6. Thera-Band Exercise Mat 190cm x 100cm x 1.5cm 25061 25075 (190cm x 100cm x 1.5cm)