Στρώματα Γυμναστικής(5 προϊόντα)

  1. Amila 47500 (200cm x 120cm x 7cm)
  2. Amila 47502 (240cm x 120cm x 5cm)
  3. Amila 47504 (200cm x 100cm x 10cm)
  4. Amila 47503 (200cm x 100cm x 10cm)
  5. Amila 47507 (200cm x 100cm x 0.6cm)