Στρώματα Γυμναστικής(4 προϊόντα)

  1. Reebok RSYG-16024 (171cm x 61cm x 0.4cm)
  2. Reebok Yoga Mat RSYG-16024BK (173cm x 61cm x 0.4cm)
  3. Reebok Yoga RAEL-11022GR (173cm x 61cm x 0.4cm)
  4. Reebok Yoga RAYG-11022BL (173cm x 61cm x 0.4cm)