Στρώματα Γυμναστικής(12 προϊόντα)

 1. Toorx MAT-100 Pro (100cm x 61cm x 1.5cm)
 2. Toorx 10-432-042 (172cm x 61cm x 1.2cm)
 3. Toorx (172cm x 61cm x 1.2cm)
 4. Toorx 10-432-186 (173cm x 60cm x 0.4cm)
 5. Toorx 10-432-187 (173cm x 60cm x 0.6cm)
 6. Toorx 10-432-027 (173cm x 60cm x 0.4cm)
 7. Toorx MAT-171 Pro 06-432-658 (100cm x 61cm x 1.5cm)
 8. Toorx 10-432-188 (173cm x 60cm x 0.6cm)
 9. Toorx 10-432-028 (180cm x 60cm x 2.5cm)
 10. Toorx MAT-160 10-432-025 (160cm x 50cm x 0.8cm)
 11. Toorx (172cm x 60cm x 1.5cm)
 12. Toorx (110cm x 48cm x 0.5cm)