Μπάλες Γυμναστικής(6 προϊόντα)

  1. Ziva Core Fitball Μπάλα Pilates 65cm
  2. Ziva Medicine Ball Μπάλα Medicine 2kg
  3. Ziva Core Fitball Μπάλα Pilates 55cm
  4. Ziva Medicine Ball Μπάλα Medicine 1kg
  5. Ziva Medicine Ball Μπάλα Medicine 5kg
  6. Ziva Core Fitball Μπάλα Pilates 75cm