Μικροφωνικοί Ενισχυτές

27 προϊόντα
 1. Neumann V 402 Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 2. Heritage Audio DTT-73 Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 4 Εισόδους XLR
 3. AMS Neve 1073 DPA Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 4. AMS Neve 1073 DPX Dual Preamp & EQ Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 5. Great River MP-2 NV Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 6. Tube-Tech MP2A Λαμπάτος Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 7. Phoenix Audio DRS-8 Mk2 Μικροφωνικός Προενισχυτής 8 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 8. AMS Neve 1073N Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος με Phantom Power & 1 Εισόδο XLR
 9. Phoenix Audio Ascent Two Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 3 Εισόδους XLR
 10. Api Audio 3124V Μικροφωνικός Προενισχυτής 4 Καναλιών με Phantom Power & 4 Εισόδους XLR
 11. Chandler Limited REDD.47 Λαμπάτος Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος με Phantom Power & 1 Εισόδο XLR
 12. Heritage Audio DMA-73 Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 4 Εισόδους XLR
 13. AMS Neve 1073 DPD Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 14. Chandler Limited TG Channel MkII Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 1 Εισόδο XLR
 15. Millennia HV-3D Μικροφωνικός Προενισχυτής 8 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 16. Millennia HV-3C Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 17. Millennia STT-1 Origin Λαμπάτος Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 18. Rupert Neve Shelford Channel Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 19. Universal Audio 6176 Λαμπάτος Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος με Phantom Power & 3 Εισόδους XLR
 20. Rupert Neve Designs Portico 5211 Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 21. AMS Neve 4081 QuadMic Preamp Μικροφωνικός Προενισχυτής 4 Καναλιών με Phantom Power & 4 Εισόδους XLR
 22. Summit Audio ECS-410 Everest Λαμπάτος Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος με Phantom Power & 3 Εισόδους XLR
 23. Summit Audio MPC-100 A Λαμπάτος Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 24. Universal Audio 4-710D Twin-Finity Λαμπάτος Μικροφωνικός Προενισχυτής 4 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 25. RME Micstasy Μικροφωνικός Προενισχυτής 8 Καναλιών 8 / Εισόδους XLR
 26. RME DMC-842-M Μικροφωνικός Προενισχυτής 8 Καναλιών με Phantom Power & 7 Εισόδους XLR
 27. Thermionic Culture The Earlybird 4 Λαμπάτος Μικροφωνικός Προενισχυτής 4 Καναλιών 4 / Εισόδους XLR