Μικροφωνικοί Ενισχυτές

14 προϊόντα
 1. Hentr MPA-900QUF Ολοκληρωμένος Μικροφωνικός Ενισχυτής 450W/100V και Συνδέσεις USB/FM
 2. Hentr MPA-700Q Τελικός Μικροφωνικός Ενισχυτής με 1 Ζώνη 350W/100V
 3. Hentr MPA-500QUF Ολοκληρωμένος Μικροφωνικός Ενισχυτής 250W/100V και Συνδέσεις USB/FM
 4. Hentr MPA-500Q Τελικός Μικροφωνικός Ενισχυτής με 1 Ζώνη 250W/100V
 5. Hentr MPA-700QUF Ολοκληρωμένος Μικροφωνικός Ενισχυτής 350W/100V και Συνδέσεις USB/FM
 6. Hentr MPA-700QF Ολοκληρωμένος Μικροφωνικός Ενισχυτής με 3 Ζώνες 350W/100V
 7. Hentr MPA-300QUF Ολοκληρωμένος Μικροφωνικός Ενισχυτής με 5 Ζώνες 150W/100V και Συνδέσεις USB/FM
 8. Hentr MPA-300QF Τελικός Μικροφωνικός Ενισχυτής με 3 Ζώνες 150W/100V
 9. Hentr MPA-500QF Τελικός Μικροφωνικός Ενισχυτής 250W/100V
 10. Hentr MPA-060QUF Ολοκληρωμένος Μικροφωνικός Ενισχυτής 60W/100V και Συνδέσεις USB/FM
 11. Hentr MPA-300Q Τελικός Μικροφωνικός Ενισχυτής 150W/100V
 12. Hentr MPA-100QUF Ολοκληρωμένος Μικροφωνικός Ενισχυτής με 1 Ζώνη 100W/100V και Συνδέσεις USB/FM
 13. DBX 286S Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος με Phantom Power & 1 Εισόδο XLR
 14. Hentr MPA-060Q Τελικός Μικροφωνικός Ενισχυτής 60W/100V