Μικροφωνικοί Ενισχυτές

6 προϊόντα
  1. Triton Audio True Phantom Μικροφωνικός Προενισχυτής 2 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
  2. DBX 286S Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος με Phantom Power & 1 Εισόδο XLR
  3. Triton Audio FetHead Phantom (Preamp For Condenser Microphones) Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος / 1 Εισόδο XLR
  4. Triton Audio FetHead Filter Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος / 1 Εισόδο XLR
  5. Triton Audio FetHead Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος / 1 Εισόδο XLR
  6. Triton Audio Βig Amp Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος / 1 Εισόδο XLR