Μικροφωνικοί Ενισχυτές

9 προϊόντα
  1. Triton Audio FetHead Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος / 1 Εισόδο XLR
  2. DBX 286S Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος με Phantom Power & 1 Εισόδο XLR
  3. Triton Audio FetHead Phantom (Preamp For Condenser Microphones) Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος / 1 Εισόδο XLR
  4. Triton Audio FetHead Filter Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος / 1 Εισόδο XLR
  5. Triton Audio Βig Amp Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος / 1 Εισόδο XLR
  6. Triton Audio BigAmp Piezo Λαμπάτος Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος / 1 Εισόδο XLR
  7. Triton Audio AirHead Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος / 1 Εισόδο XLR
  8. Triton Audio FetHead Broadcast Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος / 1 Εισόδο XLR
  9. Triton Audio FetHead Germanium Μικροφωνικός Προενισχυτής Μονοκάναλος με Phantom Power & 1 Εισόδο XLR