Καυστήρες(33 προϊόντα)

 1. Mytherm Master MS Pellet 50kW

  Mytherm Master MS Pellet 50kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 50kW

  845,76 € στο Varelas-shop
 2. Mytherm MS Plus 220 Pellet 220kW

  Mytherm MS Plus 220 Pellet 220kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 220kW

  2.484,76 € στο Varelas-shop
 3. Mytherm MS Plus 500 Pellet 500kW

  Mytherm MS Plus 500 Pellet 500kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 500kW

  4.268,76 € στο Varelas-shop
 4. Mytherm MS Plus 35 Pellet

  Mytherm MS Plus 35 Pellet

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 35kW

  1.094,76 € στο Varelas-shop
 5. Mytherm MS Plus 85 Pellet 85kW

  Mytherm MS Plus 85 Pellet 85kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 85kW

  1.224,76 € στο Varelas-shop
 6. Mytherm MS Plus 50 Pellet

  Mytherm MS Plus 50 Pellet

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 50kW

  1.123,76 € στο Varelas-shop
 7. Mytherm MS Plus 65 Pellet

  Mytherm MS Plus 65 Pellet

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 65kW

  1.177,76 € στο Varelas-shop
 8. Mytherm MS BIO 1500 Pellet 1500kW

  Mytherm MS BIO 1500 Pellet 1500kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 1500kW

  18.148,76 € στο Varelas-shop
 9. Mytherm MS Plus 300 Pellet 300kW

  Mytherm MS Plus 300 Pellet 300kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 300kW

  3.013,76 € στο Varelas-shop
 10. Mytherm MS Plus 165 Pellet 165kW

  Mytherm MS Plus 165 Pellet 165kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 165kW

  2.277,76 € στο Varelas-shop
 11. Mytherm MS Plus 110 Pellet

  Mytherm MS Plus 110 Pellet

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 110kW

  1.627,76 € στο Varelas-shop
 12. Mytherm MS 2000 Pellet 2000kW

  Mytherm MS 2000 Pellet 2000kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 2000kW

  17.951,76 € στο Varelas-shop
 13. Mytherm MS Plus 400 Pellet

  Mytherm MS Plus 400 Pellet

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 400kW

  3.396,76 € στο Varelas-shop
 14. Mytherm MS BIO 1250 Pellet 1250kW

  Mytherm MS BIO 1250 Pellet 1250kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 1250kW

  15.621,76 € στο Varelas-shop
 15. Mytherm MS 1750 Pellet

  Mytherm MS 1750 Pellet

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 1750kW

  15.937,76 € στο Varelas-shop
 16. Mytherm MS 1500 Pellet 1500kW

  Mytherm MS 1500 Pellet 1500kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 1500kW

  13.976,76 € στο Varelas-shop
 17. Mytherm MS 1250 Pellet 1250kW

  Mytherm MS 1250 Pellet 1250kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 1250kW

  11.439,76 € στο Varelas-shop
 18. Mytherm Master MS 85 Pellet 85kW

  Mytherm Master MS 85 Pellet 85kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 85kW

  1.039,68 € στο Varelas-shop
 19. Mytherm Master MS 65 Pellet 65kW

  Mytherm Master MS 65 Pellet 65kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 65kW

  990,69 € στο Varelas-shop
 20. Mytherm Master MS ΒΙΟ 110 Pellet 110kW

  Mytherm Master MS ΒΙΟ 110 Pellet 110kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 110kW

  2.513,76 € στο Varelas-shop
 21. Mytherm Master MS 400 Pellet 400kW

  Mytherm Master MS 400 Pellet 400kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 400kW

  3.097,76 € στο Varelas-shop
 22. Mytherm Master MS ΒΙΟ 50 Pellet 50kW

  Mytherm Master MS ΒΙΟ 50 Pellet 50kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 50kW

  1.339,76 € στο Varelas-shop
 23. Mytherm Master MS ΒΙΟ 750 Pellet 750kW

  Mytherm Master MS ΒΙΟ 750 Pellet 750kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 750kW

  9.403,76 € στο Varelas-shop
 24. Mytherm Master MS ΒΙΟ 165 Pellet 165kW

  Mytherm Master MS ΒΙΟ 165 Pellet 165kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 165kW

  2.714,76 € στο Varelas-shop
 25. Mytherm Master MS ΒΙΟ 1000 Pellet 1200kW

  Mytherm Master MS ΒΙΟ 1000 Pellet 1200kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 1200kW

  11.512,76 € στο Varelas-shop
 26. Mytherm Master MS ΒΙΟ 500 Pellet 500kW

  Mytherm Master MS ΒΙΟ 500 Pellet 500kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 500kW

  6.399,76 € στο Varelas-shop
 27. Mytherm Master MS ΒΙΟ 400 Pellet 400kW

  Mytherm Master MS ΒΙΟ 400 Pellet 400kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 400kW

  4.710,76 € στο Varelas-shop
 28. Mytherm Master MS ΒΙΟ 300 Pellet 300kW

  Mytherm Master MS ΒΙΟ 300 Pellet 300kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 300kW

  3.794,76 € στο Varelas-shop
 29. Mytherm Master MS ΒΙΟ 220 Pellet 220kW

  Mytherm Master MS ΒΙΟ 220 Pellet 220kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 220kW

  3.464,76 € στο Varelas-shop
 30. Mytherm Master MS 750 Pellet 750kW

  Mytherm Master MS 750 Pellet 750kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 750kW

  5.315,76 € στο Varelas-shop
 31. Mytherm Master MS 500 Pellet 500kW

  Mytherm Master MS 500 Pellet 500kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 500kW

  4.013,76 € στο Varelas-shop
 32. Mytherm MS BIO 85 Pellet 85kW

  Mytherm MS BIO 85 Pellet 85kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 85kW

  1.863,76 € στο Varelas-shop
 33. Mytherm Master MS 1000 Pellet 1000kW

  Mytherm Master MS 1000 Pellet 1000kW

  Τύπος Καυσίμου: Pellet, Θερμική Ισχύς: 1000kW

  8.311,76 € στο Varelas-shop