Γεννήτριες(65 προϊόντα)

 1. menu

  CGM Perkins 1125P 1250kVA

  1250kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  206.336,00 € στο Malliotakis
 2. menu

  CGM Perkins 45P 49.5kVA

  49.5kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  12.528,00 € στο Malliotakis
 3. menu

  CGM Perkins 80P 88kVA

  88kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  16.170,00 € στο Malliotakis
 4. menu

  CGM Perkins 1125P 1125kVA

  1125kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  191.555,00 € στο Malliotakis
 5. menu

  CGM Perkins 100P 110kVA

  110kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  18.380,00 € στο Malliotakis
 6. menu

  CGM Kohler 60KH 66kVA

  66kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  13.987,00 € στο Malliotakis
 7. menu

  CGM Perkins 80P 80kVA

  80kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  14.880,00 € στο Malliotakis
 8. menu

  CGM Perkins 60P 66kVA

  66kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  13.838,00 € στο Malliotakis
 9. menu

  CGM Kohler 20LW 20kVA

  20kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  7.836,00 € στο Malliotakis
 10. menu

  CGM Kohler 7.5LW 8.2kVA

  8.2kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  7.539,00 € στο Malliotakis
 11. menu

  CGM Perkins 135P 150kVA

  150kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  24.105,00 € στο Malliotakis
 12. menu

  CGM Perkins 60P 60kVA

  60kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  12.560,00 € στο Malliotakis
 13. menu

  CGM Perkins 10P 11kVA

  11kVA, Τριφασική, Πετρελαίου

  7.608,00 € στο Malliotakis
 14. menu

  CGM Perkins 200P 220kVA

  220kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  30.553,00 € στο Malliotakis
 15. menu

  CGM Perkins 600P 600kVA

  600kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  86.304,00 € στο Malliotakis
 16. menu

  CGM Kohler 5LW 5,5kVA

  5.5kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  7.192,00 € στο Malliotakis
 17. menu

  CGM Perkins 30P 30kVA

  30kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  10.316,00 € στο Malliotakis
 18. menu

  CGM Kohler 40KH 40kVA

  40kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  10.416,00 € στο Malliotakis
 19. menu

  CGM Kohler 20KH 22kVA

  22kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  8.580,00 € στο Malliotakis
 20. menu

  CGM Perkins 180P 198kVA

  198kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  28.172,00 € στο Malliotakis
 21. menu

  CGM Kohler 10.5LW 12kVA

  12kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  7.737,00 € στο Malliotakis
 22. menu

  CGM Perkins 30P 33kVA

  33kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  11.507,00 € στο Malliotakis
 23. menu

  CGM Perkins 14P 15.4kVA

  15.4kVA, Τριφασική, Πετρελαίου

  7.985,00 € στο Malliotakis
 24. menu

  CGM Kohler 5LW 5kVA

  5kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  6.348,00 € στο Malliotakis
 25. menu

  CGM Perkins 20P 22kVA

  22kVA, Τριφασική, Πετρελαίου

  8.888,00 € στο Malliotakis
 26. menu

  CGM Kohler 20LW 22kVA

  22kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  8.779,00 € στο Malliotakis
 27. menu

  CGM Perkins 1022P 1125kVA

  1125kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  174.096,00 € στο Malliotakis
 28. menu

  CGM Perkins 100P 100kVA

  100kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  17.360,00 € στο Malliotakis
 29. menu

  CGM Perkins 750P 825kVA

  825kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  130.944,00 € στο Malliotakis
 30. menu

  CGM Perkins 230P 253kVA

  253kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  40.473,00 € στο Malliotakis
 31. menu

  CGM Perkins 150P 165kVA

  165kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  25.264,00 € στο Malliotakis
 32. menu

  CGM Kohler 7.5LW 7.5kVA

  7.5kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  6.745,00 € στο Malliotakis
 33. menu

  CGM Kohler 15LW 15kVA

  15kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  7.291,00 € στο Malliotakis
 34. menu

  CGM Kohler 10.5LW 10.5kVA

  10.5kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  6.944,00 € στο Malliotakis
 35. menu

  CGM Perkins 400P 400kVA

  400kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  53.865,00 € στο Malliotakis
 36. menu

  CGM Perkins 800P 800kVA

  800kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  124.595,00 € στο Malliotakis
 37. menu

  CGM Perkins 45P 45kVA

  45kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  11.308,00 € στο Malliotakis
 38. menu

  CGM Perkins 800P 900kVA

  900kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  133.920,00 € στο Malliotakis
 39. menu

  CGM Perkins 180P 180kVA

  180kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  25.990,00 € στο Malliotakis
 40. menu

  CGM Perkins 14P 14kVA

  14kVA, Τριφασική, Πετρελαίου

  7.142,00 € στο Malliotakis
 41. menu

  CGM Kohler 40KH 44kVA

  44kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  11.606,00 € στο Malliotakis
 42. menu

  CGM Perkins 500P 550kVA

  550kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  69.440,00 € στο Malliotakis
 43. menu

  CGM Perkins 600P 660kVA

  660kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  79.856,00 € στο Malliotakis
 44. menu

  CGM Perkins 450P 495kVA

  495kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  67.456,00 € στο Malliotakis
 45. menu

  CGM Perkins 350P 385kVA

  385kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  55.552,00 € στο Malliotakis
 46. menu

  CGM Perkins 300P 330kVA

  330kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  48.112,00 € στο Malliotakis
 47. menu

  CGM Perkins 250P 250kVA

  250kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  37.300,00 € στο Malliotakis
 48. menu

  CGM Perkins 150P 150kVA

  150kVA, Τριφασική, Πετρελαίου, με μίζα

  23.708,00 € στο Malliotakis
 1. 1
 2. 2