Συντριβάνια & Λίμνες(33 προϊόντα)

 1. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 99A 60x12 meter RUBBER SHEET 720 m2
 2. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 97A 40x12 meter RUBBER SHEET 480 m2
 3. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 96A 30x12 meter RUBBER SHEET 360 m2
 4. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 82A 40x6 meter RUBBER SHEET 240 m2
 5. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 34A 60x6 meter RUBBER SHEET 360 m2
 6. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 47A 40x12 meter RUBBER SHEET 480 m2
 7. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 87A 15x9 meter RUBBER SHEET 135 m2
 8. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 80A 20x6 meter RUBBER SHEET 120 m2
 9. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 37A 15x9 meter RUBBER SHEET 135 m2
 10. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 62A 15x4 meter RUBBER SHEET 60 m2
 11. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 35A 9x9 meter RUBBER SHEET 81 m2
 12. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 75A 9x6 meter RUBBER SHEET 54 m2
 13. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 28A 12x6 meter RUBBER SHEET 72 m2
 14. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 74A 8x6 meter RUBBER SHEET 48 m2
 15. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 61A 10x4 meter RUBBER SHEET 40 m2
 16. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 25A 9x6 meter RUBBER SHEET 54 m2
 17. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 51A 100x100 meter RUBBER SHEET 10.000 m2
 18. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 89A 30x9 meter RUBBER SHEET 270 m2
 19. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 73A 7x6 meter RUBBER SHEET 42 m2
 20. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 46A 30x12 meter RUBBER SHEET 360 m2
 21. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 50A 50x50 meter RUBBER SHEET 2.500 m2
 22. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 91A 50x9 meter RUBBER SHEET 450 m2
 23. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 99AA 50x50 meter RUBBER SHEET 2.500 m2
 24. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 15A 40x4 meter RUBBER SHEET 160 m2
 25. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 92A 60x9 meter RUBBER SHEET 540 m2
 26. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 45A 20x12 meter RUBBER SHEET 240 m2
 27. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 49A 60x12 meter RUBBER SHEET 720 m2
 28. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 98A 50x12 meter RUBBER SHEET 600 m2
 29. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 41A 50x9 meter RUBBER SHEET 450 m2
 30. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 44A 15x12 meter RUBBER SHEET 180 m2
 31. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 36A 12x9 meter RUBBER SHEET 108 m2
 32. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.52mm 72A 6x6 meter RUBBER SHEET 36 m2
 33. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ LINER ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ FIRESTONE PONDGARD EPDM ΜEMBRANE 1.02mm 24A 8x6 meter RUBBER SHEET 48 m2