Κομποστοποίηση(33 προϊόντα)

 1. TOOMAX FASHION ITALY 300lt Κομποστοποιητής-Κάδος Κομποστοποίησης Πλαστικός Κήπου 60x60x83cm Καφέ Σκούρο RATTAN STYLE COMPOSTER
 2. Κομποστοποιητής Κήπου με Πλέγμα Τετράγωνος 100 x 100 x 70 εκ.
 3. Κάδος Κομποστοποίησης Θερμικός 650 Λίτρων Πλαστικός
 4. Κάδος Κομποστοποίησης Μαύρος 93,3 x 93,3 x 80 εκ. 420 Λίτρων 146276
 5. Κάδος Κομποστοποίησης Θερμικός 320 Λίτρων Πλαστικός
 6. Κομποστοποιητής για Γεωσκώληκες με 4 Δίσκους 42 x 42 x 60 εκ.
 7. vidaXL Κομποστοποιητής για Γεωσκώληκες με 4 Δίσκους 42 x 42 x 60 εκ.
 8. Κομποστοποιητής Κήπου Καφέ 60 x 60 x 83 εκ. 300 Λίτρα
 9. Κάδος Κομποστοποίησης Τετράγωνος με Σανίδες 0,54 μ³ Ξύλινος
 10. Κάδος Κομποστοποίησης Θερμικός 880 Λίτρων Πλαστικός
 11. Κάδος Κομποστοποίησης Μαύρος 93,3 x 93,3 x 113 εκ. 650 Λίτρων 146277
 12. Κομποστοποιητές Κήπου 2 τεμ. Καφέ 60 x 60 x 83 εκ. 600 Λίτρα
 13. vidaXL Κάδος Κομποστοποίησης Τετράγωνος με Σανίδες 0,54 μ³ Ξύλινος
 14. Κομποστοποιητής Κήπου Γκρι 60 x 60 x 73 εκ. 260 Λίτρα
 15. Κομποστοποιητές Κήπου 3 τεμ. Γκρι 60 x 60 x 73 εκ. 780 Λίτρα
 16. vidaXL Κάδος Κομποστοποίησης Μαύρος 93,3 x 93,3 x 80 εκ. 480 Λίτρων
 17. Κομποστοποιητής Κήπου με Πλέγμα Τετράγωνος 100 x 100 x 70 εκ. 141206
 18. Κάδος Κομποστοποίησης Τετράγωνος με Σανίδες 0,54 μ³ Ξύλινος 41656
 19. vidaXL Κομποστοποιητές Κήπου 3 τεμ. Γκρι 60 x 60 x 73 εκ. 780 Λίτρα
 20. vidaXL Κάδος Κομποστοποίησης Μαύρος 93,3 x 93,3 x 113 εκ. 740 Λίτρων
 21. vidaXL Κάδος Κομποστοποίησης Μαύρος 68,9 x 68,9 x 83,9 εκ. 360 Λίτρων
 22. vidaXL Κομποστοποιητής Κήπου Γκρι 60 x 60 x 73 εκ. 260 Λίτρα
 23. Κομποστοποιητής Κήπου Γκρι 60 x 60 x 73 εκ. 260 Λίτρα 45682
 24. Κομποστοποιητές Κήπου 2 τεμ. Γκρι 60 x 60 x 73 εκ. 520 Λίτρα
 25. vidaXL Κομποστοποιητής Κήπου με Πλέγμα Τετράγωνος 100 x 100 x 70 εκ.
 26. Κομποστοποιητής για Γεωσκώληκες με 4 Δίσκους 42 x 42 x 60 εκ. 40585
 27. Κομποστοποιητές Κήπου 3 τεμ. Καφέ 60 x 60 x 83 εκ. 900 Λίτρα
 28. Κάδος Κομποστοποίησης Θερμικός 420 Λίτρων Πλαστικός
 29. Κάδος Κομποστοποίησης Μαύρος 93,3 x 93,3 x 146 εκ. 880 Λίτρων 146278
 30. Κάδος Κομποστοποίησης Μαύρος 68,9 x 68,9 x 83,9 εκ. 320 Λίτρων 146275
 31. Κομποστοποιητής Κήπου Καφέ 60 x 60 x 83 εκ. 300 Λίτρα 45681
 32. vidaXL Κάδος Κομποστοποίησης Μαύρος 93,3 x 93,3 x 146 εκ. 1000 Λίτρων
 33. vidaXL Κομποστοποιητής Κήπου Καφέ 60 x 60 x 83 εκ. 300 Λίτρα