Θερμόμετρα Κουζίνας(4 προϊόντα)

  1. Comark Instruments Ψηφιακό Θερμόμετρο Μαγειρικής Με Ακίδα C22
  2. Comark Instruments Ψηφιακό Θερμόμετρο Μαγειρικής C28
  3. Comark Instruments Ψηφιακό Θερμόμετρο Μαγειρικής Με Ακίδα Waterproof Pocket
  4. Comark Instruments Ψηφιακό Θερμόμετρο Μαγειρικής Με Ακίδα Folding Pocketherm