Ακονιστήρια Μαχαιριών(19 προϊόντα)

 1. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 300-400gr
 2. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 1250-1500gr
 3. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 400-500gr
 4. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 800-900gr
 5. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 1000-1250gr
 6. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 1500-1750gr
 7. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 700-800gr
 8. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 500-600gr
 9. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 600-700gr
 10. Hendi Ακονιστήρι Χειρός
 11. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 200-300gr
 12. Kirschen Πέτρα Ακονίσματος Natural Arkansas
 13. Kirschen Πέτρα Ακονίσματος Natural Vulcan
 14. Kirschen Πέτρα Ακονίσματος Water
 15. Kirschen Πέτρα Ακονίσματος Water
 16. Kirschen Πέτρα Ακονίσματος Water
 17. Kirschen Πέτρα Ακονίσματος Water
 18. Kirschen Πέτρα Ακονίσματος Natural Vulcan
 19. Kirschen Πέτρα Ακονίσματος Belgian Crumbs