Ακονιστήρια Μαχαιριών(4 προϊόντα)

  1. Dick Ηλεκτρικό Ακονιστήρι RS150
  2. Dick Ηλεκτρικό Ακονιστήρι RS75
  3. Tojiro Πέτρα Ακονίσματος Starter Kit
  4. Tojiro Μασάτι