Ακονιστήρια Μαχαιριών(3 προϊόντα)

  1. Chef's Choice Ηλεκτρικό Ακονιστήρι
  2. Dick Ηλεκτρικό Ακονιστήρι RS150
  3. Dick Ηλεκτρικό Ακονιστήρι RS75