Ακονιστήρια Μαχαιριών(4 προϊόντα)

  1. Chef's Choice Ηλεκτρικό Ακονιστήρι Trizor XV Platinum EdgeSelect Sharpener
  2. Chef's Choice Ηλεκτρικό Ακονιστήρι
  3. Dick Ηλεκτρικό Ακονιστήρι RS150
  4. Dick Ηλεκτρικό Ακονιστήρι RS75