Ακονιστήρια Μαχαιριών(15 προϊόντα)

 1. Sharp Pebble Πέτρα Ακονίσματος Grit 400/1000
 2. Sharp Pebble Πέτρα Ακονίσματος Grit 1000/6000
 3. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 300-400gr
 4. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 1250-1500gr
 5. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 400-500gr
 6. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 800-900gr
 7. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 1000-1250gr
 8. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 1500-1750gr
 9. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 700-800gr
 10. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 500-600gr
 11. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 600-700gr
 12. Sharp Pebble Πέτρα Ακονίσματος Grit 600/3000
 13. Sharp Pebble Πέτρα Ακονίσματος 300/6000
 14. Hendi Ακονιστήρι Χειρός
 15. Michailidis DM Πέτρα Ακονίσματος Λαδάκονο Κρήτης 200-300gr