Ακονιστήρια Μαχαιριών(4 προϊόντα)

  1. Sharp Pebble Πέτρα Ακονίσματος Grit 400/1000
  2. Sharp Pebble Πέτρα Ακονίσματος Grit 1000/6000
  3. Sharp Pebble Πέτρα Ακονίσματος 300/6000
  4. Sharp Pebble Πέτρα Ακονίσματος Grit 600/3000