Διάφορα Όργανα Μέτρησης(16 προϊόντα)

 1. Πεχάμετρο Axiomet AX-PH02
 2. Καταγραφικό Θερμοκρασίας και Υγρασίας Axiomet AX-DT100
 3. Γεννήτρια Συχνοτήτων - Axiomet AX-DG105
 4. SUPCO DT12 Θερμόμετρο Ηλεκτρονικό - Εύρος Θερμοκρασίας: -80 +1000ºC
 5. Γεννήτρια Συχνοτήτων Axiomet AX-DG2010AF
 6. Γεννήτρια Συχνοτήτων Axiomet AX-DG1015AF
 7. Μετρητής Θερμοκρασίας Axiomet AX-5002
 8. Non-contact Magnetic Field Detector Axiomet AX-T02
 9. Γεννήτρια Συχνοτήτων Axiomet AX-DG1005AF
 10. Loop Calibrator Axiomet AX-C705
 11. Loop Calibrator Axiomet AX-C605
 12. SUPCO VG64 Ηλεκτρονικό Μανόμετρο Κενού 1/4"
 13. Non-contact Voltage Detector Axiomet AX-T01
 14. SUPCO THP-2 Θερμόμετρο & Υγρόμετρο
 15. Ταχύμετρο Axiomet AX-2901
 16. Μετρητής Θερμοκρασίας Axiomet AX-5003