Διάφορα Όργανα Μέτρησης(6 προϊόντα)

  1. ROBINAIR RA 825H2-50 Ρυθμιστής Υδρογόνου - Πίεση: 50 bar
  2. ROBINAIR RA11920-E Ηλεκτρονικό Μανόμετρο Υψηλής Πίεσης
  3. ROBINAIR 14777 Ηλεκτρονικό Μανόμετρο Κενού με Thermistor
  4. ROBINAIR 14010A Ηλεκτρονικό Μανόμετρο Κενού με Thermistor
  5. ROBINAIR RA16331 Κιτ HVAC/R Ανίχνευσης Διαρροών Με Λάμπα UV0
  6. ROBINAIR RA 16332 Κιτ HVAC/R "Πιστόλι" παροχής Φωσφορούχου Λαδιού για Ανίχνευση