Διάφορα Όργανα Μέτρησης(5 προϊόντα)

  1. TDS METER ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
  2. Ψηφιακός Μετρητής Αγωγιμότητας θερμοκρασίας TDS meter
  3. TDS Water clarity (dissolved solids) HD-139
  4. AP1 - Ψηφιακός Μετρητής TDS της ΗΜ Digital (USA)
  5. TDS3 - Ψηφιακός μετρητής TDS και θερμοκρασίας της ΗΜ Digital (USA)