Διάφορα Όργανα Μέτρησης(2 προϊόντα)

  1. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Rcd) AR5406
  2. Πεχάμετρο 0-14 pH