Διάφορα Όργανα Μέτρησης(3 προϊόντα)

  1. Μετρητής πάχους επιχρίσματος Lancol CPTG-1003
  2. Ανιχνευτής διαρροής ευφλέκτων αερίων Lancol GD-8800B
  3. Μετρητής διαρροής ρεύματος Lancol MICRO-1200S