Αισθητήρες(43 προϊόντα)

 1. Ultra-small UHF RFID Tag Rain - 10 Pack (SPX-15116)
 2. Flex Sensor 4.5" (SEN-08606)
 3. SparkFun Αισθητήρας Θερμοκρασίας & Υγρασίας - Si7021
 4. SparkFun AST-CAN485 I/O Shield (24V) (DEV-14598)
 5. ToF Range Finder Breakout - VL6180 (SEN-12784)
 6. 9DoF IMU Breakout - LSM9DS1 (SEN-13284)
 7. Flex Sensor 2.2" (SEN-10264)
 8. SparkFun Capacitive Touch Breakout - AT42QT1011(sen-14520)
 9. SparkFun RedBot Sensor - Mechanical Bumper (SEN-11999)
 10. SparkFun Basic Flashlight Soldering Kit (KIT-14877)
 11. Alcohol Gas Sensor - MQ-3 (SEN-08880)
 12. SparkFun Αισθητήρας Θερμοκρασίας/Υγρασίας/Βαρομετρικής Πίεσης - BME280
 13. SparkFun Digital Temperature Sensor Breakout - TMP102 SEN-13314
 14. Οπτικός Αισθητήρας Σκόνης - GP2Y1010AU0F
 15. SparkFun Αισθητήρας Υψομέτρου/Βαρομετρικής Πίεσης - MPL3115A2
 16. SparkFun Αισθητήρας RGB & Χειρονομίας - APDS-9960
 17. SparkFun Αισθητήρας Φωτός - TEMT6000
 18. Sound Detector (SEN-12642)
 19. Θερμοστοιχείο Τύπου-K Glass Braid Insulated
 20. SparkFun Ενισχυτής Αισθητήρα Φορτίου - HX711
 21. SparkFun Αισθητήρας Υγρασίας Εδάφους (με Κλέμα)
 22. SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - H3LIS331DL(sen-14480)
 23. Zio Current and Voltage Sensor - INA219 (Qwiic) (SEN-15176)
 24. SparkFun 6 Degrees of Freedom Breakout - LSM6DS3
 25. SparkFun Αισθητήρας Ανίχνευσης Κίνησης
 26. SparkFun Επιταχυνσιόμετρο 3 Αξόνων - ADXL337
 27. SparkFun Επιταχυνσιόμετρο 3 Αξόνων - H3LIS331DL
 28. SparkFun Αισθητήρας Αφής (Capacitive) - AT42QT1011
 29. Infrared Proximity Sensor Short Range - Sharp GP2Y0A41SK0F (SEN-12728)
 30. SparkFun Επιταχυνσιόμετρο 3 Αξόνων - ADXL345
 31. SparkFun 9DoF Sensor Stick
 32. SparkFun Επιταχυνσιόμετρο 3 Αξόνων - ADXL362
 33. TMP006 Breakout

  TMP006 Breakout

  17,50 € στο Grobotronics
 34. SparkFun Αισθητήρας Time of Flight (ToF) - VL6180
 35. SparkFun Επιταχυνσιόμετρο 3 Αξόνων - ADXL335
 36. SparkFun Αισθητήρας Βαρομετρικής Πίεσης - MPL115A1
 37. SparkFun Επιταχυνσιόμετρο 3 Αξόνων - LIS331
 38. Αισθητήρες Βιοϊατρικοί (10 τεμ.)
 39. SparkFun Αισθητήρας Ρεύματος - ACS723
 40. SparkFun Αισθητήρας RedBot - Επιταχυνσιόμετρο
 41. SparkFun Αισθητήρας Αφής (Capacitive) - AT42QT1010
 42. Αντίσταση Δύναμης - Μικρή
 43. Καλώδια Αισθητήρων - Pads Ηλεκτροδίου (3 connector)