Αισθητήρες(38 προϊόντα)

 1. Αισθητήρας Ροής Υγρών - Πλαστικός 1/2" NPS με Σπείρωμα
 2. Adafruit CCS811 Air Quality Sensor Breakout - VOC and eCO2
 3. Pimoroni Skywriter HAT - 3D Gesture Sensor for Raspberry Pi
 4. Adafruit Αισθητήρας Ήχου - MAX4466 με Ρυθμιζόμενο Εύρος
 5. Adafruit Αισθητήρας Θερμοκρασία/Υγρασίας/Βαρομετρικής Πίεσης I2C ή SPI - BME280
 6. Adafruit Αισθητήρας Time of Flight (ToF) - VL53L0X - ~30 to 1000mm
 7. Adafruit Αισθητήρας Ρεύματος DC -26V ±3.2A Max - INA219
 8. Adafruit Αισθητήρας Φωτός - TSL2591
 9. Adafruit APDS9960 Proximity, Light, RGB, and Gesture Sensor
 10. Large Enclosed Piezo Element w/Wires
 11. Small Enclosed Piezo w/Wires
 12. Adafruit Αισθητήρας Αφής Momentary (Capacitive) - AT42QT1010
 13. Adafruit Ενισχυτής Αισθητήρα Θερμοκρασίας PT1000 RTD - MAX31865
 14. Adafruit Αισθητήρας Αναγνώρισης Χρώματος με Φίτρο IR - TCS34725
 15. Adafruit Αισθητήρας Θερμοκρασίας & Υγρασίας - SHT31-D
 16. Adafruit Αισθητήρας Υπεριώδους Ακτινοβολίας - VEML6070
 17. Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board (MAX6675 upgrade)
 18. Thermocouple Type-K Glass Braid Insulated Stainless Steel Tip
 19. Adafruit 9-DOF Accel/Mag/Gyro+Temp Breakout Board - LSM9DS1
 20. Adafruit Γυροσκόπιο 3 Αξόνων - L3GD20H
 21. Adafruit Αισθητήρας Αφής 12-Key (Capacitive) - MPR121
 22. ADXL335 - 5V ready triple-axis accelerometer (+-3g analog out)
 23. Adafruit Επιταχυνσιόμετρο/Γυροσκόπιο/Μαγνητόμετρο 9-DoF - STEMMA QT / Qwiic - LSM9DS1
 24. Adafruit BMP388 - Precision Barometric Pressure and Altimeter
 25. Adafruit Επιταχυνσιόμετρο & Μαγνητόμετρο 3 Αξόνων (Πυξίδα) - LSM303
 26. Adafruit Αισθητήρας Time of Flight (ToF) - VL6180X
 27. Adafruit Sensirion SHTC3 Temperature & Humidity Sensor - STEMMA QT / Qwiic
 28. Adafruit Επιταχυνσιόμετρο 3 Αξόνων (+-2g/4g/8g/16g) - ADXL345 w/ I2C/SPI
 29. Adafruit Precision NXP 9-DOF Breakout Board - FXOS8700 + FXAS21002
 30. Adafruit Αισθητήρας Μονοξειδίου Άνθρακα, Αλκοόλ & VOC - MiCS5524
 31. Adafruit Αισθητήρας Ρεύματος DC Αναλογικός 60V 5A Μax - INA169
 32. Adafruit Αισθητήρας Βαρομετρικής Πίεσης/Υψομέτρου I2C ή SPI - BMP280
 33. Adafruit Αισθητήρας Θερμοκρασίας & Υγρασίας - Si7021
 34. Adafruit Αισθητήρας Θερμοκρασία/Βαρομετρικής Πίεσης I2C - MPL115A2
 35. Adafruit Επιταχυνσιόμετρο 3 Αξόνων ±2/4/8g @ 14-bit - MMA8451
 36. Adafruit LPS22 Pressure Sensor - STEMMA QT / Qwiic - LPS22HB
 37. Adafruit Αισθητήρας Θερμοκρασίας Υψηλής Ακρίβειας I2C - ADT7410
 38. Adafruit Αισθητήρας Ήχου - MAX9814 με Αυτόματο Έλεγχο Εύρους