Αισθητήρες(3 προϊόντα)

  1. Air Quality Monitor (PM 2.5, Formaldehyde, Temperature & Humidity Sensor) (SEN0233)
  2. Gravity: Analog Dissolved Oxygen Sensor / Meter Kit For Arduino (SEN0237-A)
  3. Μετεωργολογικός Σταθμός (SEN0186)