Αισθητήρες(14 προϊόντα)

 1. HBM FIT7ASB3 /10KG Digital Load Cell
 2. HBM Z6FC3 /500KG Load Cell
 3. HBM FIT7ASB3 /20KG Digital Load Cell
 4. HBM C16A2C3 /40T Load Cell
 5. HBM C16A2C3 /60T Load Cell
 6. HBM PW4C3 /2KG Load cell
 7. HBM FIT7ASB3 /3KG Digital Load Cell
 8. HBM Z6FC3 /10KG Load Cell
 9. HBM HLCB1C3 /110KG Load Cell
 10. HBM HLCB1C3 /220KG Load Cell
 11. HBM HLCB1C3 /550KG Load Cell
 12. HBM Z6FC3 /100KG Load Cell
 13. HBM Z6FC3 /20KG Load Cell
 14. HBM Z6FC3 /50KG Load Cell