Αισθητήρες(14 προϊόντα)

 1. Waveshare 15231 BME280 Environmental Sensor
 2. Waveshare Αισθητήρας Θερμοκρασίας Υπέρυθρος - MLX90614
 3. Waveshare Επιταχυνσιόμετρο/Γυροσκόπιο/Μαγνητόμετρο 10DOF
 4. Waveshare Αισθητήρας Υπεριώδους Ακτινοβολίας
 5. Waveshare Αισθητήρας Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (Round-shaped Capacitive)
 6. Waveshare Αισθητήρας Σκόνης
 7. Waveshare Αισθητήρας Απόστασης (ToF) - VL53L1X
 8. Waveshare Αισθητήρας Υπεριώδους Ακτινοβολίας
 9. Waveshare Αισθητήρας Αναγνώρισης Χρώματος
 10. Waveshare Αισθητήρας Βενζολίου - MQ-135
 11. Waveshare Αισθητήρας Αλκοόλ - MQ-3
 12. Waveshare Ανιχνευτής Ακολουθίας Γραμμής - 5-Channels
 13. Waveshare Αισθητήρας Θερμοκρασία/Υγρασίας/Βαρομετρικής Πίεσης I2C ή SPI - BME280
 14. Waveshare Αισθητήρας Θερμοκρασίας-Υγρασίας DHT22