Αισθητήρες(4 προϊόντα)

  1. Αδιάβροχος Αισθητήρας Θερμοκρασίας DS18B20 1m
  2. Prong Soil Moisture Sensor for BBC micro:bit
  3. Kitronik Αισθητήρας Θερμοκρασίας - NCT75-D
  4. Kitronik Αισθητήρας Φωτός