Αισθητήρες(8 προϊόντα)

  1. Prong Soil Moisture Sensor for BBC micro:bit
  2. Photo Transistor Light Sensor
  3. Adafruit Αισθητήρας Φωτός Αναλογικός - GA1A12S202
  4. Μικρόφωνο με Καλώδιο Μίνι
  5. Adafruit Αισθητήρας Θερμοκρασίας Αναλογικός Plug-and-Play STEMMA - TMP235
  6. GA1A12S202 Log-scale Analog Light Sensor
  7. Kitronik Αισθητήρας Θερμοκρασίας - NCT75-D
  8. Kitronik Αισθητήρας Φωτός