Αισθητήρες(13 προϊόντα)

 1. 4x4 Matrix 16 Keypad Module 16 Buttons Mcu For Arduino
 2. Arduino HC-SR501 Human Body Pyroelectric Infrared Pir
 3. ADXL345 3-Axis Digital Acceleration of Gravity - Tilt Module for Arduino (GY-291)
 4. Arduino Gas Sensor Module Smoke/Butane/Methane Detection for Arduino MQ4
 5. TCRT5000 Infrared Photoelectric Sensor - Line Track / Reflective for Arduino (Vertical)
 6. Prong Soil Moisture Sensor for BBC micro:bit
 7. IR Emmission sensor for Arduino
 8. Gravity:Analog Rotation Potentiometer Sensor V1 For Arduino (DFR0054)
 9. KY-022 (IR INFRARED SENSOR)+5
 10. MQ2 SMOKE-BUTANE DETECTOR
 11. Digital Temperature Sensor Module-KY028
 12. Kitronik Αισθητήρας Θερμοκρασίας - NCT75-D
 13. Kitronik Αισθητήρας Φωτός