Αισθητήρες(34 προϊόντα)

 1. Waveshare Πακέτο 10 Αισθητήρων
 2. Waveshare Αισθητήρας Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (Capacitive)
 3. Waveshare Αισθητήρας Δακτυλικών Αποτυπωμάτων
 4. Waveshare 12476 10 DOF IMU Sensor (C)
 5. Waveshare Laser Range Sensor (ToF) - UART / CAN Bus
 6. Waveshare Αισθητήρας Θερμοκρασίας Υπέρυθρος - MLX90614
 7. Waveshare Αισθητήρας Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (Round-shaped Capacitive)
 8. Waveshare Επιταχυνσιόμετρο/Γυροσκόπιο/Μαγνητόμετρο 10DOF
 9. Waveshare Αισθητήρας Απόστασης (ToF) - VL53L1X
 10. Waveshare Αισθητήρας Σκόνης
 11. Waveshare 15231 BME280 Environmental Sensor
 12. Kitronik Επιταχυνσιόμετρο 3 Αξόνων - ADXL335
 13. Waveshare Αισθητήρας Υπεριώδους Ακτινοβολίας
 14. Waveshare Αισθητήρας Θερμοκρασίας-Υγρασίας DHT22
 15. Waveshare Αισθητήρας Θερμοκρασία/Υγρασίας/Βαρομετρικής Πίεσης I2C ή SPI - BME280
 16. Kitronik Αισθητήρας Ρεύματος - ACS711
 17. Waveshare Αισθητήρας Υπεριώδους Ακτινοβολίας
 18. Waveshare Αισθητήρας Αναγνώρισης Χρώματος
 19. Waveshare Αισθητήρας Βενζολίου - MQ-135
 20. Waveshare Αισθητήρας Αλκοόλ - MQ-3
 21. Waveshare Ανιχνευτής Ακολουθίας Γραμμής - 5-Channels
 22. Waveshare Αισθητήρας Φωτός I2C - TSL25911
 23. Kitronik Αισθητήρας Θερμοκρασίας - NCT75-D
 24. Kitronik Αισθητήρας Φωτός
 25. Waveshare Πληκτρολόγιο Αφής (Capacitive)
 26. Waveshare Αισθητήρας Ήχου
 27. Waveshare Οπτικός Αισθητήρας Στροφών
 28. Waveshare Αισθητήρας Θερμοκρασίας-Υγρασίας DHT11
 29. Waveshare Υπέρυθρος Αισθητήρας Απόστασης
 30. Waveshare Υπέρυθρος Αισθητήρας Εμποδίων
 31. Prong Soil Moisture Sensor for BBC micro:bit
 32. Waveshare Αισθητήρας Κλίσης
 33. Waveshare Αισθητήρας Φωτιάς
 34. Waveshare Αισθητήρας Μαγνητικού Πεδίου