Τροφοδοτικά LED(2 προϊόντα)Οδηγός αγοράς

  1. Atel Lights PL-6 Τροφοδοτικό dimmer DMX 512 για φορτία 12V και 24V
  2. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ DIMMER DMX - MODEL PL6 230V / 12-24V DC - atel-PL6