Δίοδοι(9 προϊόντα)

  1. Diode Zener 0.5W 6.8V - BZX55C6V8
  2. Diode 600V 1A - 1N4937
  3. Schottky Rectifier - 1A 1N5818
  4. Diode Rectifier - 1A 1000V (UF4007)
  5. Schottky Rectifier - 1A 1N5817
  6. Diode Zener 0.5W 4.7V - BZX55C4V7
  7. DC COMPONENTS Δίοδος ανόρθωσης 1N4007A
  8. Diode Zener 0.5W 5.1V - BZX55C5V1
  9. Diode Zener 0.5W 9.1V - BZX55C9V1