Δίοδοι(4 προϊόντα)

  1. Diode Rectifier - 1A 1000V (UF4007)
  2. Schottky Rectifier - 1A 1N5817
  3. Diode Zener 1.3W 9.1V - BZX85C9V1
  4. DC COMPONENTS Δίοδος ανόρθωσης 1N4007A