Φουσκωτά Σκάφη12 προϊόντα

 1. Sail Μarine Φουσκωτό Σκάφος με Πηχάκια 2 Aτόμων 2m x 1.17m
 2. Sail Μarine Φουσκωτό Σκάφος 200 με Πηχάκια 2 Aτόμων 2m x 1.31m
 3. Sail Μarine Φουσκωτό Σκάφος 250 με Πηχάκια 3 Aτόμων 2.50m x 1.52m
 4. Sail Μarine Φουσκωτό Σκάφος 230 με Πηχάκια 2 Aτόμων 2.30m x 1.31m
 5. Sail Μarine Φουσκωτό Σκάφος με Πολυεστερική Γάστρα 3 Aτόμων 2.90m x 1.6m
 6. Sail Μarine Φουσκωτό Σκάφος με Πολυεστερική Γάστρα 3 Aτόμων 2.50m x 1.6m
 7. Sail Μarine Φουσκωτό Σκάφος με Φουσκωτή Γάστρα "V" 4 Aτόμων 3.20m x 1.51m
 8. Sail Μarine Φουσκωτό Σκάφος με Πολυεστερική Γάστρα 5 Aτόμων 3.30m x 1.65m
 9. Sail Μarine Φουσκωτό Σκάφος με Φουσκωτό Πάτωμα 3 Aτόμων 2.50m x 1.31m
 10. Sail Μarine Φουσκωτό Σκάφος με Πολυεστερική Γάστρα 4 Aτόμων 3m x 1.65m
 11. Sail Μarine Φουσκωτό Σκάφος με Φουσκωτό Πάτωμα 2 Aτόμων 2m x 1.29m
 12. Sail Μarine Φουσκωτό Σκάφος με Φουσκωτό Πάτωμα 2 Aτόμων 2.30m x 1.3m