Κεφαλές Αεροσυμπιεστών

72 προϊόντα
 1. Fiac AB360 Δικύλινδρη Κεφαλή Μαντεμένιου Κυλίνδρου για Αεροσυμπιεστή 3hp
 2. Abac PAT38 Δικύλινδρη Κεφαλή Μαντεμένιου Κυλίνδρου για Αεροσυμπιεστή 4hp
 3. Kraft & Dele KD-1491 Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 2hp
 4. Lam 801010 Μονοβάθμια Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 3hp
 5. Miyake 2080 Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 4hp / 5.5hp
 6. Abac PAT24 Δικύλινδρη Κεφαλή Μαντεμένιου Κυλίνδρου για Αεροσυμπιεστή 3hp
 7. Kraft & Dele KD-1404 Κεφαλή Αεροσυμπιεστή Λαδιού
 8. Abac B5900B Διβάθμια Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 4hp / 5.5hp
 9. Miyake 3065 Δικύλινδρη Κεφαλή 3 Κυλίνδρων για Αεροσυμπιεστή 3hp / 4hp
 10. Miyake 2070 Δικύλινδρη Κεφαλή Μαντεμένιου Κυλίνδρου για Αεροσυμπιεστή 2hp / 3hp
 11. Abac B4900B Δικύλινδρη Κεφαλή Μαντεμένιου Κυλίνδρου για Αεροσυμπιεστή 4hp
 12. Miyake 2070 Δικύλινδρη Κεφαλή Αλουμινίου για Αεροσυμπιεστή 3hp
 13. Abac B6000B Διβάθμια Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 7.5hp
 14. Kraft & Dele KD-1402 Κεφαλή Αεροσυμπιεστή Λαδιού
 15. Unimac N4 (Α80) Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 4hp
 16. Nuair 801022 Μονοβάθμια Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 4hp
 17. Unimac ΜΚ113 Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 3hp / 4hp
 18. Lam 801000 Μονοβάθμια Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 2hp
 19. Unimac MK103 Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 3hp
 20. NOVA HSC-2070Z Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 4hp
 21. Kraft & Dele KD-1401 Κεφαλή Αεροσυμπιεστή Λαδιού
 22. Unimac K30 (C60) Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 7.5hp
 23. Kraft & Dele Αεροσυμπιεστής με 2 Έμβολα Κεφαλή Αεροσυμπιεστή
 24. Lam 801020 Μονοβάθμια Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 4hp
 25. Nuair 801011 Μονοβάθμια Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 3hp
 26. Unimac N2.8 (A56) Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 2hp / 3hp
 27. Kraft & Dele KD-1403 Κεφαλή Αεροσυμπιεστή Λαδιού
 28. Nuair 801060 Διβάθμια Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 10hp
 29. Nuair 801032 Διβάθμια Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 5.5hp
 30. Abac B7000B Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 10hp
 31. Kraft & Dele Αεροσυμπιεστής Λαδιού με 3 Έμβολα Κεφαλή Αεροσυμπιεστή
 32. Unimac N6 (Α120) Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 7.5hp
 33. Kraft & Dele Αεροσυμπιεστής Λαδιού με 3 Έμβολα Κεφαλή Αεροσυμπιεστή
 34. GGA Β5900 Κεφαλή Αεροσυμπιεστή
 35. Fiac AB 268 Δικύλινδρη Κεφαλή Μαντεμένιου Κυλίνδρου για Αεροσυμπιεστή 2hp
 36. Kraft & Dele KD-1406 Κεφαλή Αεροσυμπιεστή Λαδιού
 37. Nuair Κεφαλή Α/Σ 7.5ΗΡ 11ΑΤ 801034 Κεφαλή Αεροσυμπιεστή
 38. Nuair Κεφαλή Α/Σ 2ΗΡ 9ΑΤ 801002 Κεφαλή Αεροσυμπιεστή
 39. Nuair Κεφαλή Α/Σ 2ΗΡ 9ΑΤ 801001 Κεφαλή Αεροσυμπιεστή
 40. Unimac ΒΚ114 Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 5.5hp
 41. Unimac MK102 Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 2hp
 42. Fiac AB 415 Δικύλινδρη Κεφαλή με Μαντεμένιο Κύλινδρο για Αεροσυμπιεστή 4hp
 43. Abac 4116090133 Διβάθμια Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 5.5hp
 44. Unimac ΒΚ119 Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 7.5hp
 45. Abac B7000 Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 10hp
 46. Nova 68A14 Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 7.5hp
 47. Unimac N3 (Α60) Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 3hp
 48. Unimac K17 (C34) Δικύλινδρη Κεφαλή για Αεροσυμπιεστή 3hp
 1. 1
 2. 2