Γαλακτώματα Ενεργοποίησης Χρώματος(37 προϊόντα)

 1. L'Oreal INOA Oxydant Riche 6% 20 volume 1000ml
 2. L'Oreal Professionel Oxydant Creme 1 6% 20vol 1000ml
 3. L'Oreal Professionnel Oxydant Creme 3 12% 40 Volume 1000ml
 4. L'Oreal Professionnel INOA Oxydant Riche 9% 30 volume 1000ml
 5. L'Oreal Professionnel Oxydant Creme 2 9% 30 Volume 1000ml
 6. L'Oreal Professionel DIActivateur 9 Volume 2.7% 1000ml
 7. L'Oreal Professional Blond Studio Platinum Plus Fast Action Lightening Paste 500ml
 8. L'Oreal Professionel DIActivateur 6 Volume 1.8% 1000ml
 9. L'Oreal Blond Studio Nutri-Developer Platinium 6% 20 Vol. 1000ml
 10. L'Oreal Blond Studio Nutri-Developer Platinium 9% 30 Vol. 1000ml
 11. L'Oreal Professionnel INOA Oxydant Riche 3% 10 Volume 1000ml
 12. L'Oreal Professionel DIActivateur 15 Volume 4.5% 1000ml
 13. L'Oreal Professionnel Blond Studio Decolorante Powder 500gr
 14. L'Oreal Blondys Powder Special Coloriste 17gr
 15. L'Oreal Blond Studio Nutri-Developer Platinium 12% 40 Vol. 1000ml
 16. L'Oreal Oxydant Creme 12.5 Volume 3.75% 1000ml
 17. L'Oreal Professionel Blond Studio Majimeches 50ml
 18. L'Oreal Blondys Λάδι Ντεκολορασιόν 1000ml
 19. L'Oreal Efassor Permanent Color Stripper Sachet 28gr
 20. L'Oreal Luocolor Developer 7,5% 1000ml
 21. L'Oreal Blond Studio 8 Bonder Inside 500gr
 22. L'Oreal Professionel Blond Studio Majimeches 6x25gr
 23. L'Oreal Efassor Permanent Color Stripper Sachets 12x28gr
 24. L'Oreal Blondys Powder Special Coloriste 12x17gr
 25. L'Oreal Professionnel Blondys Special Coloriste 1000ml
 26. L'Oreal Colorista Remover 60ml
 27. L'Oreal Colorista Washout Remover 80ml
 28. L'Oreal Blond Studio Platinum Ammonia Free Lightening Paste 500ml
 29. L'Oreal Blond Studio Platinum Ammonia Free Lightening Paste Balm Texture 500gr
 30. L'Oreal Blond Freehand Techniques 6 350gr
 31. L'Oreal Platifiz Precision 500gr
 32. L'Oreal Professionnel Blond Studio Multi Techniques Lightening Powder 500gr
 33. L'Oreal Professionel DIActivateur 6 Volume 1.8% 75ml
 34. L'Oreal Professionel Majimeches Highlight Activator Cream 25ml
 35. L'Oreal Professionnel Platinium Nutri-developpeur 40Vol 12% 1000ml
 36. L'Oreal Professionnel Platinium Nutri-developpeur 20Vol 6% 1000ml
 37. L'Oreal Professionnel Platinium Nutri-developpeur 30Vol 9% 1000ml