Μεταφορά & Ανύψωση Φορτίων(3 προϊόντα)

  1. Express Ηλεκτρικό Περονοφόρο 1.2 Ton 43128
  2. Express Περονοφόρο Ηλεκτρικό 24v 1 Ton 3m 43127
  3. Maestro PSB1232