Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

29 προϊόντα
 1. Bormann BPT2300 Pro Ξεχονδριστήρας με Ισχύ 2000W & Ταχύτητα Κοπής 8000rpm
 2. Bormann BBS1210 Πριονοκορδέλα με Ισχύ 90W & Ταχύτητα Κοπής 1600rpm
 3. Bormann BFS1800 Pro Φαλτσοπρίονο με Ισχύ 1800W, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 254mm & Ταχύτητα Κοπής 4200rpm
 4. Bormann BTS2850 Δισκοπρίονο Πάγκου με Ισχύ 2000W, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 250mm & Ταχύτητα Κοπής 4800rpm
 5. Bormann BPT1500 Ξεχονδριστήρας με Ισχύ 1500W & Ταχύτητα Κοπής 9000rpm
 6. Bormann BTS1250 Δισκοπρίονο Πάγκου με Ισχύ 1200W, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 210mm & Ταχύτητα Κοπής 4800rpm
 7. Bormann BBS 2500 Πριονοκορδέλα με Ισχύ 420W
 8. Bormann BDX3120 Φαλτσοπρίονο Δύο Εργασιών με Ισχύ 1600W & Οδηγό Laser
 9. Bormann BDX3130 Φαλτσοπρίονο Δύο Εργασιών με Ισχύ 1600W & Οδηγό Laser
 10. Bormann BBS1550 Τριβείο Ταινίας/Δίσκου με Ισχύ 375W & Ταχύτητα Κοπής 1450rpm Τριβείο Πάγκου
 11. Bormann BDX3200 Φαλτσοπρίονο με Ισχύ 2000W
 12. Bormann BBS2600 Πριονοκορδέλα με Ισχύ 600W & Ταχύτητα Κοπής 3100rpm
 13. Bormann BBS1560 Τριβείο Ταινίας/Δίσκου με Ισχύ 370W
 14. Bormann BDX3000 Φαλτσοπρίονο Δύο Εργασιών με Ισχύ 2000W, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 305mm & Ταχύτητα Κοπής 4500rpm
 15. Bormann BWL 3500 Ξυλότορνος με Ισχύ 400W
 16. Bormann BTS 1200 Δισκοπρίονο Πάγκου με Ισχύ 1200W, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 210mm & Ταχύτητα Κοπής 4800rpm
 17. Bormann BDR 2100 Φαλτσοπρίονο Συρόμενο με Ισχύ 1500W, Οδηγό Laser, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 210mm & Ταχύτητα Κοπής 5000rpm
 18. Bormann BTS2800 Δισκοπρίονο Πάγκου με Ισχύ 1800W, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 250mm & Ταχύτητα Κοπής 5000rpm
 19. Bormann BBS 1200 Πριονοκορδέλα με Ισχύ 120W & Ταχύτητα Κοπής 1600rpm
 20. Bormann BSS9050 Πριονοκορδέλα με Ισχύ 90W & Ταχύτητα Κοπής 1400rpm
 21. Bormann BBS 2000 Πριονοκορδέλα με Ισχύ 250W
 22. Bormann BPT1250 Ξεχονδριστήρας με Ισχύ 1250W, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 204mm & Ταχύτητα Κοπής 8500rpm
 23. Bormann BDR2120 Φαλτσοπρίονο με Ισχύ 1400W, Οδηγό Laser, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 210mm & Ταχύτητα Κοπής 5500rpm
 24. Bormann BDC5500 Αναρροφητήρας με Ισχύ 550W & Ταχύτητα Κοπής 2850rpm
 25. Bormann BTS1000 Δισκοπρίονο Πάγκου με Ισχύ 800W, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 200mm & Ταχύτητα Κοπής 2950rpm
 26. Bormann BTS2500 Δισκοπρίονο Πάγκου με Ισχύ 1800W, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 250mm & Ταχύτητα Κοπής 5500rpm
 27. Bormann BBS1500 Τριβείο Ταινίας/Δίσκου με Ισχύ 375W, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 150mm & Ταχύτητα Κοπής 1450rpm
 28. Bormann BDR2550 Φαλτσοπρίονο Συρόμενο με Ισχύ 2000W, Οδηγό Laser, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 250mm & Ταχύτητα Κοπής 4800rpm
 29. Bormann BDX2500 Φαλτσοπρίονο Δύο Εργασιών με Ισχύ 1800W, Δίσκο Κοπής Διαμέτρου 250mm & Ταχύτητα Κοπής 4500rpm