Δάπεδα Γυμναστηρίου(2 προϊόντα)

  1. Pegasus Pegasus B-4200-15
  2. Pegasus Β-4200-20 Δάπεδο Για Άρση Βαρών (100cm x 100cm x 2.0cm)