Αγκίστρια(5 προϊόντα)

  1. Shimano Tenya Jig 30g RJ Ζόκα
  2. Shimano Tenya Jig 19g RJ Ζόκα
  3. Ζόκα Hitotsu Tenya Kabura 04T 19gr Red Gold Shimano
  4. Shimano Hitotsu Tenya Kabura
  5. Ζόκα Hitotsu Tenya Kabura 04T 19gr Silver Shimano