Ασφαλτόπανα

40 προϊόντα
 1. Isomat Waterstop 1520 15x20mm
 2. Isomat ROOF-TOP 600 18 kg Ασφαλτική Στεγανωτική Μεμβράνη Στεγών
 3. Isomat Delta Nb 2m x 20m 0918
 4. Isomat ROOF-TOP 800 24 kg Ασφαλτική Στεγανωτική Μεμβράνη Στεγών
 5. Isomat Delta Np Drain 2m x 20 0910
 6. 3M Πισσόχαρτο 50 cm x 40 cm
 7. Isomat Delta Ms 2m x 20m 0919
 8. Isomat DELTA-FOL PVE Στεγανωτική Μεμβράνη Στεγών 0715/4.1
 9. ISODIEN 4 PF ALU ISOMAT Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με επικάλυψη αλουμινίου
 10. Isomat Megawrap-200 60m x 50m 1500
 11. Isomat Delta-Floraxx Top 2x10m (20m²) Αποστραγγιστική Μεμβράνη από Πολυαιθυλένιο Υψηλής Πυκνότητας 0913/5.1
 12. Isomat Isogum 3V 0810
 13. Isomat Roof-Top 800 1m x 30m 07042
 14. Isomat DELTA-FOL PVG 1.5m x 50m Στεγανωτική Μεμβράνη Στεγών
 15. Isomat Delta-Neovent 15m x 50m 0920
 16. Isomat Delta-Fol PVG 15m x 50m 0701
 17. Isomat Isodien PMF 50 Γκρι 1m x 10m 08112
 18. ISOGUM 4P Πλαστομερή ασφαλτόπανα (APP) με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα (180 g/m²)
 19. ISOGUM 4P MIN 4,0kgr/m2 Πλαστομερή ασφαλτόπανα (APP) με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα (180 g/m²)
 20. ISOGUM 3V Isomat Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη
 21. Isomat Isogum 45P MIN WHITE 1m x 10m 08014
 22. Isomat Μεμβράνη Αποσύμπλεξης &amp Στεγάνωσης 1m x 15m 07195
 23. Isomat Roof-top 0704
 24. Isomat Isogum 4P MIN 1m x 10m 08012
 25. Isomat Isogum P 0801
 26. Isomat Isogum 45P MIN 1m x 10m 08013
 27. Isomat Isodien PMF 0811
 28. Isomat Isodien 4 PF ALU 0811
 29. Isomat Isodien PMF 60 Λευκό 1m x 8m 08113
 30. Isomat Waterstop TPE 205 Κεραμιδί
 31. ISOGUM 4,5P MIN 4,5 KGR/M2 isomat Πλαστομερή ασφαλτόπανα (APP) με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα (180 g/m²)
 32. ISOGUM 3V Isomat Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη
 33. Ασφαλτική Μεμβράνη Στεγών Isomat Roof Top 30M
 34. Στεγανωτικό Ασφαλτοπανο Isomat Isogum P 10M
 35. Πλαστομερές Ασφαλτόπανο SOPRAFLEX (-10 °C), Γκρι ψηφίδα, Βάρος 4,5Kg/m2 & 10 m2/Ρολό
 36. Πλαστομερές Ασφαλτόπανο SOPRAFLEX (-10 °C), Λευκή ψηφίδα, Βάρος 4,5Kg/m2 & 10 m2/Ρολό
 37. Πλαστομερές Ασφαλτόπανο SOPRAFLEX (-10 °C), Γκρι ψηφίδα, Βάρος 5Kg/m2 & 10 m2/Ρολό
 38. Πλαστομερές Ασφαλτόπανο SOPRAFLEX (-10 °C), Γυμνό, Βάρος 4Kg/m2 & 10 m2/Ρολό
 39. Πλαστομερές Ασφαλτόπανο ISOGUM P (-5°C) , Γκρι ψηφίδα, 4,5kg/m2 (10m2)
 40. Πλαστομερές Ασφαλτόπανο ISOGUM P (-5°C) , Λευκή ψηφίδα, 4,5kg/m2 (10m2)