Μίκτες & Κονσόλες

8 προϊόντα
  1. Yamaha QL 5 Αυτοενισχυόμενη Ψηφιακή Κονσόλα 32 Καναλιών / 32 Εισόδους XLR
  2. Yamaha MGP-24X Αναλογική Κονσόλα 24 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
  3. Yamaha EMX5 Αυτοενισχυόμενη Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
  4. Yamaha EMX-5016CF Αυτοενισχυόμενη Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 12 Εισόδους XLR
  5. Yamaha MG-12-XU Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 6 Εισόδους XLR
  6. Yamaha MG10 XU Αναλογική Κονσόλα 10 Καναλιών με Phantom Power & 4 Εισόδους XLR
  7. Yamaha MG-10 Αναλογική Κονσόλα 10 Καναλιών με Phantom Power & 4 Εισόδους XLR
  8. Yamaha MG-06X Αναλογική Κονσόλα 6 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR