Μίκτες & Κονσόλες

28 προϊόντα
 1. Mackie ProFX10v3 Αναλογική Κονσόλα 10 Καναλιών με Phantom Power & 4 Εισόδους XLR
 2. Mackie ProFX12v3 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 7 Εισόδους XLR
 3. Mackie ProFX6v3 Αναλογική Κονσόλα 6 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 4. Mackie ProFX16v3 Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 11 Εισόδους XLR
 5. Mackie Αναλογική Κονσόλα 5 Καναλιών με Phantom Power & 1 Εισόδο XLR
 6. Mackie Performer Bundle Αναλογική Κονσόλα 6 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 7. Mackie Onyx8 Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών / 4 Εισόδους XLR & Bluetooth
 8. Mackie Onyx16 Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 12 Εισόδους XLR & Bluetooth
 9. Mackie Onyx12 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR & Bluetooth
 10. Mackie Mix12FX Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 4 Εισόδους XLR
 11. Mackie Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 12. Mackie ProFX22v3 Αναλογική Κονσόλα 22 Καναλιών με Phantom Power & 17 Εισόδους XLR
 13. Mackie DL16S Ψηφιακή Κονσόλα 16 Καναλιών / 16 Εισόδους XLR
 14. Mackie ProFX30v3 Αναλογική Κονσόλα 30 Καναλιών με Phantom Power & 25 Εισόδους XLR
 15. Mackie 1604 VLZ4 Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 16. Mackie 802 VLZ4 Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 3 Εισόδους XLR
 17. Mackie 2404 VLZ4 Αναλογική Κονσόλα 24 Καναλιών με Phantom Power & 20 Εισόδους XLR
 18. Mackie 1642 VLZ4 Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 10 Εισόδους XLR
 19. Mackie 1202 VLZ4 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 4 Εισόδους XLR
 20. Mackie Onyx 24-4 Αναλογική Κονσόλα 24 Καναλιών με Phantom Power & 20 Εισόδους XLR
 21. Mackie Αναλογική Κονσόλα 14 Καναλιών με Phantom Power & 6 Εισόδους XLR
 22. Mackie 402 VLZ4 Αναλογική Κονσόλα 4 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 23. Mackie Onyx 32-4 Αναλογική Κονσόλα 32 Καναλιών με Phantom Power & 28 Εισόδους XLR
 24. Mackie Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 3 Εισόδους XLR
 25. Mackie DL 806 Ψηφιακή Κονσόλα 8 Καναλιών / 8 Εισόδους XLR
 26. Mackie DL-1608 Ψηφιακή Κονσόλα 16 Καναλιών / 16 Εισόδους XLR
 27. Mackie PPM608 Αυτοενισχυόμενη Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 28. Mackie Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR