Μίκτες & Κονσόλες

46 προϊόντα
 1. Mackie ProFX10v3 Αναλογική Κονσόλα 10 Καναλιών με Phantom Power & 4 Εισόδους XLR
 2. Mackie ProFX12v3 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 7 Εισόδους XLR
 3. Mackie ProFX6v3 Αναλογική Κονσόλα 6 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 4. Mackie Αναλογική Κονσόλα 5 Καναλιών με Phantom Power & 1 Εισόδο XLR
 5. Soundcraft Notepad-12FX Αναλογική Κονσόλα 10 Καναλιών / 4 Εισόδους XLR
 6. Soundcraft Notepad-5 Αναλογική Κονσόλα 5 Καναλιών με Phantom Power & 1 Εισόδο XLR
 7. Soundcraft Notepad-8FX Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 8. Mackie Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 9. Mackie ProFX16v3 Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 11 Εισόδους XLR
 10. Mackie Mix12FX Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 4 Εισόδους XLR
 11. Mackie Performer Bundle Αναλογική Κονσόλα 6 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 12. Mackie Onyx8 Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών / 4 Εισόδους XLR & Bluetooth
 13. Mackie Onyx12 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR & Bluetooth
 14. Mackie Onyx16 Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 12 Εισόδους XLR & Bluetooth
 15. Soundcraft UI-12 Ψηφιακή Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 16. Soundcraft Ui16 Ψηφιακή Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 12 Εισόδους XLR
 17. Soundcraft Signature 12 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 18. Soundcraft Signature 12 MTK Αναλογική Κονσόλα 14 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 19. Soundcraft Ui24R Αυτοενισχυόμενη Ψηφιακή Κονσόλα 24 Καναλιών / 20 Εισόδους XLR
 20. Soundcraft Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 6 Εισόδους XLR
 21. Mackie DL32S Ψηφιακός Μίκτης 32 Καναλιών / 32 Εισόδους XLR
 22. Mackie DL16S Ψηφιακή Κονσόλα 16 Καναλιών / 16 Εισόδους XLR
 23. Soundcraft Signature 16 Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 12 Εισόδους XLR
 24. Mackie ProFX22v3 Αναλογική Κονσόλα 22 Καναλιών με Phantom Power & 17 Εισόδους XLR
 25. Soundcraft FX16II Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 26. Soundcraft Signature 22 MTK Αναλογική Κονσόλα 22 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 27. Soundcraft Signature 22 Αναλογική Κονσόλα 22 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 28. Soundcraft SI Expression 1 Ψηφιακή Κονσόλα 16 Καναλιών / 16 Εισόδους XLR
 29. Mackie ProFX30v3 Αναλογική Κονσόλα 30 Καναλιών με Phantom Power & 25 Εισόδους XLR
 30. Mackie 1604 VLZ4 Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 31. Mackie 802 VLZ4 Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 3 Εισόδους XLR
 32. Soundcraft EPM12 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 12 Εισόδους XLR
 33. Soundcraft EFX8 Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών / 8 Εισόδους XLR
 34. Mackie 2404 VLZ4 Αναλογική Κονσόλα 24 Καναλιών με Phantom Power & 20 Εισόδους XLR
 35. Mackie Onyx 24-4 Αναλογική Κονσόλα 24 Καναλιών με Phantom Power & 20 Εισόδους XLR
 36. Mackie 1642 VLZ4 Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 10 Εισόδους XLR
 37. Soundcraft EFX12 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών / 12 Εισόδους XLR
 38. Mackie Onyx 32-4 Αναλογική Κονσόλα 32 Καναλιών με Phantom Power & 28 Εισόδους XLR
 39. Soundcraft Si Expression 3 Ψηφιακή Κονσόλα 32 Καναλιών / 32 Εισόδους XLR
 40. Mackie Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 3 Εισόδους XLR
 41. Soundcraft Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 6 Εισόδους XLR
 42. Soundcraft EPM8 Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 43. Mackie DL 806 Ψηφιακή Κονσόλα 8 Καναλιών / 8 Εισόδους XLR
 44. Soundcraft SI Expression 2 Ψηφιακή Κονσόλα 24 Καναλιών / 24 Εισόδους XLR
 45. Mackie DL-1608 Ψηφιακή Κονσόλα 16 Καναλιών / 16 Εισόδους XLR
 46. Mackie PPM608 Αυτοενισχυόμενη Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR