Μίκτες & Κονσόλες

49 προϊόντα
 1. Soundcraft Vi1 Ψηφιακή Κονσόλα 32 Καναλιών / 32 Εισόδους XLR
 2. Soundcraft GB8-48CH Αυτοενισχυόμενη Αναλογική Κονσόλα 48 Καναλιών / 48 Εισόδους XLR
 3. Soundcraft Si Expression 3 Ψηφιακή Κονσόλα 32 Καναλιών / 32 Εισόδους XLR
 4. Soundcraft Si Performer 1 Ψηφιακή Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 5. Soundcraft GB8-32CH Αυτοενισχυόμενη Αναλογική Κονσόλα 32 Καναλιών με Phantom Power & 40 Εισόδους XLR
 6. Soundcraft SI Expression 2 Ψηφιακή Κονσόλα 24 Καναλιών / 24 Εισόδους XLR
 7. Soundcraft GB4 Αναλογική Κονσόλα 32 Καναλιών / 32 Εισόδους XLR
 8. Soundcraft SI Expression 1 Ψηφιακή Κονσόλα 16 Καναλιών / 16 Εισόδους XLR
 9. Soundcraft GB4 Αναλογική Κονσόλα 24 Καναλιών / 24 Εισόδους XLR
 10. Soundcraft Αναλογική Κονσόλα 24 Καναλιών / 24 Εισόδους XLR
 11. Soundcraft Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών / 16 Εισόδους XLR
 12. Soundcraft LX7 MKII 32CH Αναλογική Κονσόλα 32 Καναλιών / 28 Εισόδους XLR
 13. Soundcraft LX7 MKII 16CH Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών / 16 Εισόδους XLR
 14. Soundcraft Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 15. Soundcraft GB2R-16CH Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 16. Soundcraft LX7 MKII 24CH Αναλογική Κονσόλα 24 Καναλιών με Phantom Power & 24 Εισόδους XLR
 17. Soundcraft Ui24R Αυτοενισχυόμενη Ψηφιακή Κονσόλα 24 Καναλιών / 20 Εισόδους XLR
 18. Soundcraft Signature 22 MTK Αναλογική Κονσόλα 22 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 19. Soundcraft FX16II Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 20. Soundcraft Signature 22 Αναλογική Κονσόλα 22 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 21. Soundcraft Signature 16 Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 12 Εισόδους XLR
 22. Soundcraft Ui16 Ψηφιακή Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 12 Εισόδους XLR
 23. Soundcraft Signature 12 MTK Αναλογική Κονσόλα 14 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 24. Ibiza Sound DJM10:4USB-REC Ψηφιακός Μίκτης 6 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 25. Soundcraft Signature 12 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 26. Soundcraft EFX8 Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών / 8 Εισόδους XLR
 27. Soundcraft EFX12 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών / 12 Εισόδους XLR
 28. Soundcraft Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 6 Εισόδους XLR
 29. Soundcraft EPM12 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 12 Εισόδους XLR
 30. Ibiza Sound DJM103USB Αναλογικός Μίκτης 4 Καναλιών
 31. Soundcraft UI-12 Ψηφιακή Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 32. Soundcraft EPM8 Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 33. Soundcraft Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 6 Εισόδους XLR
 34. Ibiza Sound Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR & Bluetooth
 35. Ibiza Sound Αναλογικός Μίκτης 6 Καναλιών / 1 Εισόδο XLR & Bluetooth
 36. Ibiza Sound DJM-200USB Ψηφιακός Μίκτης 3 Καναλιών
 37. Ibiza Sound DJM95USB-REC Αναλογικός Μίκτης 4 Καναλιών / 1 Εισόδο XLR
 38. Ibiza Sound DJM250BT-MKII Αναλογικός Μίκτης 2 Καναλιών / 1 Εισόδο XLR & Bluetooth
 39. Soundcraft Notepad-12FX Αναλογική Κονσόλα 10 Καναλιών / 4 Εισόδους XLR
 40. Ibiza Sound DJM 90 USB Ψηφιακός Μίκτης 5 Καναλιών / 1 Εισόδο XLR & Bluetooth
 41. Ibiza Sound Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 6 Εισόδους XLR
 42. Soundcraft Notepad-8FX Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 43. Soundcraft Notepad-5 Αναλογική Κονσόλα 5 Καναλιών με Phantom Power & 1 Εισόδο XLR
 44. Ibiza Sound MX401 Αναλογική Κονσόλα 4 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 45. Ibiza Sound DJM 160FX Ψηφιακός Μίκτης 2 Καναλιών & Bluetooth
 46. Ibiza Sound DJM 150USB Αναλογικός Μίκτης 5 Καναλιών & Bluetooth
 47. Ibiza Sound DJ-21USB MKII Αναλογικός Μίκτης 2 Καναλιών
 48. Ibiza Sound Αναλογικός Μίκτης 2 Καναλιών & Bluetooth
 1. 1
 2. 2